کرونا و دندان پزشکی

۱۳۹۸/۱۲/۱۳
پیشگیری از کرونا در دندانپزشکی
پیشگیری از کرونا در دندانپزشکی در این مطلب فلوچارت و دستور العمل غربالگری مراجعه کنندگان و تریاژ تشخیصی COVID-19 توسط پرسنل آموزشی ، بهداشتی و درمانی […]
×

درود!

در WhatsApp منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم

×