نمایشگاه اکسیدا

۱۳۹۸/۱۲/۲۴
نمایشگاه اکسیدا
تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه اکسیدا
تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه اکسیدا نمایشگاه اکسیدا  EXCIDA که مخفف عبارت Exhibition and Congress of Iranian Dental Association است ، به عنوان برند کنگره علمی و […]