مهارت های دندانپزشکی

۱۳۹۹/۰۴/۰۳
دوره جامع لمینت سرامیکی
دوره جامع لمینت سرامیکی آموزش مهارت های دندانپزشکی را با آریادسک تجربه نمایید.   دوره جامع لمینت سرامیکی همراه با استتیک سرجری لیزر مدرسین دوره جامع […]
۱۳۹۹/۰۳/۲۹
آزمون ملی دندانپزشکی
آزمون ملی دندانپزشکی
دوره مهارتی آزمون ملی دندانپزشکی برگزاری دوره های مهارتی جهت موفقیت در آزمون های علمی پره کلینیک و کلینیک آزمون ملی تابستان ۱۳۹۹ آزمون ملی دندانپزشکی […]
×

درود!

در WhatsApp منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم

×