دوره زیبایی ونیر کامپوزیت

۱۳۹۹/۰۳/۲۴
 دوره زیبایی ونیر کامپوزیت 
 دوره زیبایی ونیر کامپوزیت 
 دوره زیبایی ونیر کامپوزیت  دومین دوره از دوره های زیبایی دندانپزشکی در مرکز آموزش مهارت های دندانپزشکی آریادسک در تاریخ ۵ و ۶ تیر ماه ۹۹ […]