افتتاحیه آریادسک

۱۳۹۸/۱۰/۲۸
آریادسک
افتتاحیه مرکز آموزش مهارت های دندانپزشکی آریادسک
افتتاحیه مرکز آموزش مهارت های دندانپزشکی آریادسک مراسم افتتاحیه مرکز آریادسک روز ۴ شنبه مورخ ۱۰/۲۵/ ۱۳۹۸ در محل این مرکز واقع در بلوار نلسون ماندلا […]