آزمون ملی دندانپزشکی

۱۳۹۹/۰۸/۰۹
شاخص آزمون ملی
آموزش های آزمون ملی دندانپزشکی
آموزش های آزمون ملی دندانپزشکی مركز آموزش مهارت های داندانپزشكی آريادسك،با حضور اساتيد برجسته دانشكده های دندان پزشكی شهيد بهشتی،تهران و آزاد مفختر است شما شركت […]
۱۳۹۹/۰۳/۲۹
آزمون ملی دندانپزشکی
آزمون ملی دندانپزشکی
دوره مهارتی آزمون ملی دندانپزشکی برگزاری دوره های مهارتی جهت موفقیت در آزمون های علمی پره کلینیک و کلینیک آزمون ملی تابستان ۱۳۹۹ آزمون ملی دندانپزشکی […]