تایم لاین دوره ها در 1400

برای دیدن تصویر، آن را لمس کنید
Fall & Winter courses 1400
روزتاریخدوره 1مدرسدوره 2مدرسدوره 3مدرس
پنجشنبه29 مهرجراحی ایمپلنت مقدماتی 1دکتر مقدس و دکتر رسایی پوراندو شیرازدکتر شنتیایی  
جمعه30 مهر  
شنبه1 آبان    
یکشنبه2 آبان    
چهارشنبه5 آبان      
پنجشنبه6 آبان    
جمعه7 آبان 
چهارشنبه12 آبان 3 جلسه اول پروتز ثابتدکتر رسایی پور    
پنجشنبه13 آبان  
جمعه14 آبان  
چهارشنبه19 آبان  آفرینش لبخنددکتر ساعتی  
پنجشنبه20 آبانجراحی ایمپلنت مقدماتی 2دکتر مقدس و دکتر رسایی پور  
جمعه21 آبان
چهارشنبه26 آبان  3 جلسه اول لمینیتدکتر رسایی پور  
پنجشنبه27 آبانجراحی ایمپلنت مقدماتی 2دکتر مقدس  
جمعه28 آبان  
چهارشنبه3 آذراندو تهراندکتر شنتیاییاطفالدکتر سنجری  
پنجشنبه4 آذر
جمعه5 آذر
چهارشنبه10 آذر3 جلسه دوم پروتز ثابتدکتر رسایی پور    
پنجشنبه11 آذر    
جمعه12 آذراستئودنسیفیکیشندکتر مقدس  
پنجشنبه18 آذربازسازی دندان های به شدت تخریب شدهدکتر ساعتیسینوس لیفتدکتر عباسی و دکتر دورستان  
جمعه19 آذر  
چهارشنبه24 آذر3 جلسه دوم لمینیتدکتر رسایی پور    
پنجشنبه25 آذر  
جمعه26 آذر  
چهارشنبه1 دیآفرینش لبخنددکتر ساعتی    
پنجشنبه2 دی  
جمعه3 دی  
چهارشنبه8 دی 3 جلسه اول پروتز ثابتدکتر رسایی پور    
پنجشنبه9 دی  اندو پیشرفتهدکتر اثنی عشری
جمعه10 دی
چهارشنبه15 دی3 جلسه دوم پروتز ثابتدکتر رسایی پور    
پنجشنبه16 دیCLدکتر مشعوفاندو پیشرفتهدکتر اثنی عشری
جمعه17 دی
چهارشنبه22 دیپروتز ایمپلنت مقدماتی 1دکتر رسایی پور    
پنجشنبه23 دی  
جمعه24 دی  
چهارشنبه29 دیاندو تهراندکتر شنتیایی    
پنجشنبه30 دی  
جمعه1 بهمن  
چهارشنبه6 بهمنپرونز ایمپلنت مقدماتی 1دکتر رسایی پور   شیراز  GBRدکتر مشعوف  
پنجشنبه7بهمن  
جمعه8 بهمن  
چهارشنبه13 بهمن      
پنجشنبه14 بهمن  
جمعه15 بهمن  
چهارشنبه20 بهمنپروتز ایمپلنت مقدماتی 2دکتر رسایی پور    
پنجشنبه21 بهمن  
جمعه22 بهمن  
چهارشنبه27 بهمنآفرینش لبخنددکتر ساعتی    
پنجشنبه28 بهمن  
جمعه29 بهمن  
چهارشنبه4 اسفندپرونز ایمپلنت مقدماتی2دکتر رسایی پوراطفالدکتر سنجری  
پنجشنبه5 اسفند  
جمعه6 اسفند  
چهارشنبه11 اسفند      
پنجشنبه12 اسفندبازسازی دندان های به شدت تخریب شدهدکتر ساعتی  
جمعه13 اسفند  
چهارشنبه18 اسفندآفرینش لبخنددکتر ساعتی    
پنجشنبه19 اسفند  
جمعه20 اسفند  
چهارشنبه25 اسفند      
پنجشنبه26 اسفند  
جمعه27 اسفند  

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید؟

×

درود!

در WhatsApp منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم

×