تایم لاین دوره ها در 1401

برای اطلاعات بیشتر، روی اسم دوره کلیک کنید

برای دیدن جدول، موبایل خود را rotate کنید​

روزتاریخدوره 1مدرسدوره 2مدرس
سه شنبه3 آبانونیر و افزایش طول تاج 7دکتر غارتی  
چهارشنبه4 آباندکتر مهرابی  
پنجشنبه5 آبان  
جمعه6 آبانمدیریت مطبدکتر عشاق
چهارشنبه11 آبان جلسه اول پروتز ثابتدکتر رسایی پور  
پنجشنبه12 آبان  
جمعه13 آباناستئودنسیفیکیشندکتر مقدس
سه شنبه17 آبان   
چهارشنبه18 آبانجلسه دوم پروتز ثابتدکتررسایی پور
پنجشنبه19 آبان
جمعه20 آبان
سه شنبه24 آبان  کنگره ایمپلنت
چهارشنبه25 آبان  
پنجشنبه26 آبان
جمعه27 آبان
سه شنبه1 آذر    
چهارشنبه2 آذراطفال (جامع) و زیرکونیادکتر سنجری

 

 
پنجشنبه3 آذر
جمعه4 آذر
چهارشنبه9 آذردوره جامع GBR + Sinusدکتر درستاناندو جامعدکتر شنتیایی
پنجشنبه10 آذر
جمعه11 آذر
چهارشنبه16 آذرادهزیو دنتیستریدکتر رسایی پور  
پنجشنبه17 آذرSoft Tissueدکتر مقدس
جمعه18 آذر
سه شنبه22 آذر   
چهارشنبه23 آذر

کورس جامع ونیر کامپوزیت 

دکتر مهرابی
پنجشنبه24 آذر
جمعه25 آذر
چهارشنبه30 آذر    
پنجشنبه1 دی
جمعه2 دی
سه شنبه6 دیپروتز ایمپلنت مقدماتیدکتر رسایی پوراندو (چابهار)دکتر شنتیایی
چهارشنبه7 دی
پنجشنبه8 دی
جمعه9 دی
چهارشنبه14 دی    
پنجشنبه15 دی
جمعه16 دی
چهارشنبه21 دیپروتز ایمپلنت مقدماتیدکتر رسایی پور  
پنجشنبه22 دی
جمعه23 دی
چهارشنبه28 دی

دوره 3 روزه جامع اطفال

دکتر خشایار سنجری  
پنجشنبه29 دی
جمعه30 دی
سه شنبه4 بهمن  کنگره فک و صورت
چهارشنبه5 بهمن3 جلسه اول پروتز ثابتدکتر رسایی پور
پنجشنبه6 بهمن
جمعه7 بهمن
چهارشنبه12 بهمن3 جلسه دوم پروتز ثابتدکتر رسایی پور  
پنجشنبه13 بهمن
جمعه14 بهمن
چهارشنبه19 بهمن    
پنجشنبه20 بهمن
جمعه21 بهمن
چهارشنبه26 بهمن    
پنجشنبه27 بهمنادهزیو دنتیستریدکتر رسایی پور
جمعه28 بهمن
شنبه29 بهمن  

با عرض پوزش! این صفحه تنها برای کاربران عضو سایت در دسترس است.

برای مشاهده محتوای این صفحه، وارد حساب کاربری خود شوید یا فرم عضویت در سایت را تکمیل نمایید.