مرکز آموزش مهارت های دندانپزشکی آریادسک​

مرکز آموزش مهارت های حرفه ای دندانپزشکی آریا ویرا سلامت (آریادسک) مرکزی مجهز با امکانات بروز جهت برگزاری دوره های آموزشی مهارتی حرفه ای درتمام حوزه ها و رشته های دندانپزشکی میباشد که هدف آن ارتقا سطح کیفی و کمی آموزشهای مهارتی با بهره گیری‌ از علوم نوین و تکنولوژیهای برتر دنیا بوده و دراین راه با بکارگیری کادری مجرب ،حرفه ای و دلسوز و آشنا به امر آموزش ،سعی در انتقال دانش نوین و تجربه اساتید بنام و برتر علوم دندانپزشکی با شیوه ای نوین و متفاوت به دندانپزشکان و مهارت آموزان عزیز دارد.

مرکز آموزش مهارت های حرفه ای دندانپزشکی آریا ویرا سلامت آریا دسک