آموزش مهارت های دندانپزشکی

رویدادهای آموزش مهارت های دندانپزشکی

رویدادهای آموزش مهارت های دندانپزشکی

درمان ساکت شیلد
دوره های آموزشی دندانپزشکی

درمان ساکت شیلد

دوره دندانپزشکی اصول درمان ساکت شیلد آریادسک برگزار کننده دوره های تخصصی دندانپزشکی و مهارت های دندانپزشکی دوره دندانپزشکی اصول درمان ساکت شیلد را برگزار می

خواندن بیشتر »
دوره جامع دندانپزشکی کودکان
دوره های آموزشی دندانپزشکی

دوره جامع دندانپزشکی کودکان

دوره جامع دندانپزشکی کودکان آریادسک برگزار کننده دوره های تخصصی دندانپزشکی و مهارت های دندانپزشکی دومین دوره دندانپزشکی کودکان را برگزار می کند.   مدرس :

خواندن بیشتر »
جراحی دندانپزشکی
جراحی و پروتز دندان

جراحی دندانپزشکی

اصول جراحی سینوس در دندانپزشکی و مخاطرات آن جراحی دندانپزشکی را با آریادسک برگزار کننده دوره های تخصصی دندانپزشکی و مهارت های دندانپزشکی بیاموزید. زمان برگزاری

خواندن بیشتر »
دوره دندانپزشکی کودکان
دوره های آموزشی دندانپزشکی

دوره دندانپزشکی کودکان

 دندانپزشکی کودکان آریادسک برگزار کننده دوره های تخصصی دندانپزشکی و مهارت های دندانپزشکی برگزار می کند. زمان برگزاری دوره دندانپزشکی کودکان ۲۶ و ۲۷ تیرماه سال

خواندن بیشتر »

کرونا در دندانپزشکی

کرونا در دندانپزشکی

Coronavirus No-Panic
دوره های آموزشی دندانپزشکی

Coronavirus No-Panic Help guide

Coronavirus No-Panic Help guide Prepare carefully,but don’t panic Here are the answers to the most common queries about the Novel Coronavirus based on our discussion with

خواندن بیشتر »
پیشگیری از کرونا در آرایشگاه
مقالات آموزشی دندانپزشکی

پیشگیری از کرونا در آرایشگاه

پیشگیری از کرونا در آرایشگاه و نکات آموزشی برای مراجعین در روزهای شیوع کرونا ویروس ، رعایت دستور العمل های بهداشتی که از مراکز معتبر علمی

خواندن بیشتر »
تغذیه در پیشگیری از کرونا
مقالات آموزشی دندانپزشکی

تغذیه در پیشگیری از کرونا

تغذیه در پیشگیری از کرونا و راه های مدیریت آن (COVID-19)  تهیه شده توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

خواندن بیشتر »
خود مراقبتی کرونا
مقالات آموزشی دندانپزشکی

خود مراقبتی در برابر کرونا

خود مراقبتی در برابر کرونا در این مقاله به ارائه پمفلت آموزشی گزیده اصول خود-مراقبتی (self protection) مراجعه کنندگان به مراکز دندان پزشکی در شرایط اپیدمی

خواندن بیشتر »

آموزش مهارت های دندانپزشکی در شبکه های اجتماعی

آموزش مهارت های دندانپزشکی در شبکه های اجتماعی