آموزش مهارت های دندانپزشکی

رویدادهای آموزش مهارت های دندانپزشکی

رویدادهای آموزش مهارت های دندانپزشکی

دوره جامع پروتز ثابت
دوره های آموزشی دندانپزشکی

دوره جامع پروتز ثابت مهر ۹۹

دوره جامع پروتز ثابت برای آگاهی از برگزاری دوره های آموزش مهارت های دندانپزشکی آریادسک را دنبال نمایید.دوره جامع پروتز ثابت در مهر ماه ۹۹ در

خواندن بیشتر »
دوره بازسازی موفق استخوان مهر 99
دوره های آموزشی دندانپزشکی

دوره بازسازی موفق استخوان مهر ۹۹

دوره بازسازی موفق استخوان برای آگاهی از برگزاری دوره های آموزش مهارت های دندانپزشکی آریادسک را دنبال نمایید.دوره بازسازی موفق استخوان در مهر ماه ۹۹ در

خواندن بیشتر »
دوره جامع زیبایی دندان
دوره های آموزشی دندانپزشکی

دوره جامع زیبایی دندان آبان ۹۹

 دوره جامع زیبایی دندان آریادسک برگزار کننده دوره های تخصصی دندانپزشکی و مهارت های دندانپزشکی دوره جامع زیبایی دندان را در آبان ماه ۹۹ در شهر

خواندن بیشتر »

کرونا در دندانپزشکی

کرونا در دندانپزشکی

Coronavirus No-Panic
دوره های آموزشی دندانپزشکی

Coronavirus No-Panic Help guide

Coronavirus No-Panic Help guide Prepare carefully,but don’t panic Here are the answers to the most common queries about the Novel Coronavirus based on our discussion with

خواندن بیشتر »
پیشگیری از کرونا در آرایشگاه
مقالات آموزشی دندانپزشکی

پیشگیری از کرونا در آرایشگاه

پیشگیری از کرونا در آرایشگاه و نکات آموزشی برای مراجعین در روزهای شیوع کرونا ویروس ، رعایت دستور العمل های بهداشتی که از مراکز معتبر علمی

خواندن بیشتر »
تغذیه در پیشگیری از کرونا
مقالات آموزشی دندانپزشکی

تغذیه در پیشگیری از کرونا

تغذیه در پیشگیری از کرونا و راه های مدیریت آن (COVID-19)  تهیه شده توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

خواندن بیشتر »
خود مراقبتی کرونا
مقالات آموزشی دندانپزشکی

خود مراقبتی در برابر کرونا

خود مراقبتی در برابر کرونا در این مقاله به ارائه پمفلت آموزشی گزیده اصول خود-مراقبتی (self protection) مراجعه کنندگان به مراکز دندان پزشکی در شرایط اپیدمی

خواندن بیشتر »

آموزش مهارت های دندانپزشکی در شبکه های اجتماعی

آموزش مهارت های دندانپزشکی در شبکه های اجتماعی